РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

„УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

По силата на сключен договор между Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство (УНСС ) и Национална занаятчийска камара, започва организирането на курсове по „Управление на малки и средни предприятия”, отговаряйки на изискванията на чл. 57 и 58 от Закона за занаятите.

Обучението е с продължителност 360 учебни часове. Провежда се при условие, че е събрана група от минимум 20 кандидати.
Мястото, където ще се провежда обучението, може да бъде базата на всяка РЗК. Възможно е да се бъде организирано на съботно-неделен принцип, за да не пречи на заетите в работа занаятчии.
Преподавателите са високо квалифицирани специалисти от УНСС. При обучението се използват съвременни технологии на обучение.
При успешно завършване на курса и преминаване на финалните изпити, участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация по „Управление на малки и средни предприятия” и сертификати на български и английски език, издадени от Института за следдипломна квалификация към УНСС.
Лице за контакт от НЗК: Люляна Димитрова, 02/ 950 5330, l.dimitrova@nzk-bg.org
цена според броя на участниците


image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип