РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Между НЗК и  Софийският университет - Депертамент за информация и усъвършенстване на учителие е подписано споразумение. По силата на това споразумение всички кандидат-майстори ще могат да посещават курс от 200 учебни часа, който ще завърши със сертифициране на участниците. На базата на това бъдещият майстор ще получи правото да обучава. Както е известно по силата на изискването на Закона за занаятите чл. 57 т. 3 тези, които нямат "успешно завършен курс с педагогическа насоченост или притежават документи, дакозващи педагогически стаж" следва да получат подобна правоспособност, за да бъдат пълноценни майстори.

НЗК се грижи за своите бъдещи майстори, като предоставя подобна възможност на най-високо възможно равнище като качество. Цената зависи от броя на набраните курсисти, желаещи да получат упоменатия сертификат.

За справки и въпроси - Люляна Димитрова тел. 02 9505330, l.dimitrova@nzk-bg.org

image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип