РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Професионална квалификация за Монтажник на соларни инсталации в областта на възобновяемите енергийни източници Обучението е в три модули : Модул 1- Фотоволтаика - 40 часа Модул 2 - Соларна термия - 40 часа Модул 3 – Практически занятия - 40 часа. Обучението се провежда от сертифицирани преподаватели и завършва с полагане на изпит по теория и изпит по практика. Успешно положилите изпита получават сертификат за успешно завършен курс в съответствие с директива 2009/28/ЕО . Програмата е разработена с помощта на Занаятчийска камара Кобленц и е в съответствие с Директива 2009/28/ЕО за сертифициране на монтажници. За обучението разполагаме с напълно обзаведена Мобилна Соларна лаборатория, единствена на Балканите. За повече информация на тел.: 02 950 53 30
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип