РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

Председател на УС:
Кръстю КАПАНОВ, "Фризьорство"

Зам.-председател на УС:
Иван ВЛАЕВ, "Изработване на художествена керамика", София

Членове:
Николай ТРЕНДАФИЛОВ, "Ключарство", София

Хачик Паникян, "Кожухарство и кожарство", София

Калоян Стоянов, "Часовникарство", София

Ваня Янкова, "Изработване на национални кукли", София

Петранка Станкова, "Изработване на накити", София


Настоящият Управителен съвет е избран на Учредително събрание на Сдружание РЗК София, проведено на 23 юли 2011 г.
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип