РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

ПРОЕКТА "ТОВА Е МОЯТ ШАНС ДА НАМЕРЯ СЕБЕ СИ"

СТАРТИРА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА "ТОВА Е МОЯТ ШАНС ДА НАМЕРЯ СЕБЕ СИ" СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА КНСБ И НЗК

(в пилотния му етап, през миналата година, РЗК София бе особено активен участник, с принос за изключителния му успех!)

още...

BG051PO001/07/3.3.-01”Разработване на механизми за училищни и студентски практики”

още...

“Familiarisation of Business Representative Organisations with the
Community Acquis and its implementation in the national economies"

още...

image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип