РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

Адрес на Регионална занаятчийска камара-София:

гр. София, ж.к. Люлин - 10, бл. 137, ет. 1
п.к. 1335

e-mail: nzkbg@abv.bg или  zanaiati_sf@abv.bg


тел: 02/950 53 30

0879 53 28 14 - Мария Николова 
 

 

БАНКА ДСК ЕАД

Клон 2, ул. Калоян 1

IBAN BG97 STSA 93 00 00 19 88 15 98

BIC STSABGSF

image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип