РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Адрес на Регионална занаятчийска камара-София: гр. София 1606, ул. "Лайош Кошут" № 30, партер e-mail: zanaiati_sf@nzk-bg.org или zanaiati_sf@abv.bg тел: 02/950 53 30 БАНКА ДСК ЕАД Клон 2, ул. Калоян 1 IBAN BG97 STSA 93 00 00 19 88 15 98 BIC STSABGSF
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип