РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

Заявление за вписване в регистъра на калфите

калфи

още...

Заявление за вписване в регистър на майсторите

майстори

още...

Заявление за вписване в регистъра на "Чираците"

чираци

още...

Заявление за вписване на занаятчийско предприятие

Занаятчийско предприятие

още...

Заявление за продължаване на дейността на ЗП

Заявление за продължаване на дейността на ЗП

още...

Заявление за прехвърляне на дейността на ЗП

Заявление за прехвърляне на дейността на ЗП

още...

Заявление за допускане до Майсторски изпит

Майстори

още...

Заявление за допускане до Калфенски изпит

Калфи

още...

Договор за обучение на чирак

Занаятчийски предприятия

още...

image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип