РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
I. Народни художествени занаяти

1. Художествена обработка на кожа

2. Изработване на изделия от кожа

3. Изработване на накити

4. Изработване на изделия от ковано желязо

5. Художествено леене

6. Звънчарство

7. Ножарство

8. Изработване и ремонт на старинно оръжие

9. Везбарство

10. Художествено плетиво

11. Изработване на национални кукли

12. Изработване на художествена керамика

13. Грънчарство

14. Художествена обработка на дърво и дърворезба

15. Изработване на художествени тъкани

16. Гайтанджийство

17. Изработване на национални костюми

18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти

19. Художествена обработка на камък

20. Бакърджийство (медникарство)

21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство

22. Ръчно килимарство

II. Други

23. Леярство на камбани

24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло

25. Рисуване и гравиране върху стъкло

26. Ръчно книговезване

27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях

28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й

29. Часовникарство

30. Гравьорство

31. Изработване на камини, кахлени печки

32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи

33. Покривни работи - редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини

34. Коминочистене

35. Тенекеджийство

36. Калайджийство

37. Ковачество

38. Изграждане на кладенци

39. Каменоделство

40. Точиларство

41. Ключарство

42. Бъчварство

43. Коларство

44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли

45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство

46. Седларство и сарачество

47. Обущарство

48. Шапкарство

49. Въжарство

50. Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп

51. Вулканизация

52. Поправка на велосипеди

53. Шивашки услуги

54. Тапицерство

55. Ръчна изработка и ремонт на мебели

56. Ръчна изработка на табели и реклами

57. Фризьорство
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип