РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Националният съвет за насърчаване на заетостта на своето заседание от  07. 01. 2011 г., проведено в Министерство на труда и социалната политика, гласува единодушно за продължаване на проекта "Това е моят шанс да намеря себе си" и през 2011 г. Както е известно, Национална занаятчийска камара беше партньорска организация в осъществяването на този проект, оценен като успешен и най-вече доказал на практика, че майсторите занаятчии са в състояние да обучават качествено и да мотивират младите хора за професионалното им изграждане и вписването им в обществото. Поради изключително високата устойчивост при реализацията на пилотния проект, МТСП преустанови финансирането на друг свой стар проект за обучение на трайно безработни и отпаднали от училище младежи, като представителя на министерството заяви, че изцяло разчитат на шестмесечното обучение на чираци от страна на занаятчиите. Това е висока оценка на институция като МСТП и българското занаятчийство има заслужени основания и причина да повиши самочувствието си! Както и по друг повод сме ви съобщавали, проектът "Това е моят шанс да намеря себе си"  показа „тесни” места в законодателството ни. Предстои през пролетта по инициатива на МТСП да се предизвика промяна на Търговския закон в частта му, отнасяща се до ЕТ, за да може да се отвори широко ножицата за българските занаятчии като участници и в програмата „Стажуване/чиракуване”. На всички ни е ясно, че шестмесечното обучение на чираци съвсем не отговаря на изискванията на Закона за занаятите, но сертификатът, който получават успешно преминалите през него е „Удостоверение за обучение по част от занаят”, на него изрично пише, че получилият този сертификат може да продължи чиракуването впоследствие, като изученото до момента ще му бъде признато. Така добре представилите се млади хора могат да извървят пътя си докрай, а майсторите да направят солиден подбор на качествени работници, за които шестмесечното обучение е показало, че могат да продължат чиракуването си. Така се спестява финансовият риск на собственика на предприятието/майстора, който е най-честата причина да се избягва назначаване на чираци. Смятаме, че този проект ще разшири и ще направи по-масово чиракуването у нас.
В сегашния му формат проектът "Това е моят шанс да намеря себе си" е значително разширен (десет пъти) и сега броят на обучаваните е увеличен на 300. Общата сума на проекта възлиза на 750 000,  за майсторите-обучители са определени  126 000 лева. Прилагаме и самия проект, такъв какъвто е утвърден от министър Младенов. Всички РЗК ще получат по електронните си пощи също така договора, който собственика на предприятието подписва с бюрото по труда, защото той внимателно трябва да бъде проучен от кандидатите за участие!
Целият проект и заповедта на министъра вижте на следния линк!
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип