РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара
Проект ще подпомогне
 

Развитието на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждането на студентски практики в реална работна среда

 
 

Финансовата помощ е по линия на Европейският социален фонд (ЕСФ), Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за разработване на механизми за ученици и студентски практики. Водещата организация е Университет за национално и световно стопанство(УНСС), София, а като партньори участват Регионална занаятчийска камара – София, Министерство на финансите и Националният съюз на земеделските кооперации в България. 

 Реализацията на проекта ще улесни прехода на студентите от Университета за национално и световно стопанство към работните места. Адаптацията ще бъде възможна посредством провеждането на студентски практики в реални работни условия, осигурени от партньорите по настоящият проект. Редица изследвания показват, че работодателите не са удовлетворени от практическите умения на завършилите студенти. Предоставянето на възможност на студентите да приложат на практика теоретичните знания и да получат професионална подготовка в реална бизнес среда ще повиши успешната им реализация на единния европейски трудов пазар. Подобен подход ще съдейства за развитието на практическите умения и компетенции на студентите Направените инвестиции ще съдействат за усъвършенстване на интелектуалния потенциал в Университета за национално и световно стопанство и за засилване на неговите връзки с бизнеса.
 Целевата група по проекта включва 64 студенти от 3 и 4 курс бакалавърска степен на специалностите “Икономика и организация на труда” и “Агробизнес”. Те ще проведат своята студентска практика – с продължителност от 30 дни, в предприятия членове на Регионална занаятчийска камара-София, в Министерство на икономиката и в различни земеделски кооперации. След завършването й те ще получат сертификат, издаден от УНСС и съответните организации-партньори. В края на проекта се предвижда научно-практическа конференция и издаването на сборник с доклади с описание на различните типове проблеми, свързани с адаптацията на студентите в практиката.

image/jpeg
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип