РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

Балкански панаир на занаятите - Пловдив 2014

От 15 до 18 май 2014 г. в град Пловдив, на ул. Райко Даскалов (Старата Узун чаршия) се проведе четвъртият по ред панаир на занаятите, организиран от Регионална занаятчийска камара-Пловдив, Община Пловдив, ОП Туризъм Пловдив и със съдействието на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и РЕМ – Пловдив. Тази година панаирът беше Балкански, в него участваха над 100 занаятчии от България, Молдова, Македония, Косово, Сърбия, Румъния и Турция. Специално участие в панаира имаха деца от керамично ателие на комплекс за социални услуги „ОЛГА СКОБЕЛЕВА“ и децата от грънчарско ателие - гр. Куклен. Официалното откриване на панаира беше съпроводено от шествие, в което се включиха всички участници облечени с национални носии, някои с атрактивно облекло, и прекрасните танцьори от ансамбъл „Тракия”. През всичките дни на панаира в шатрите занаятчиите правеха демонстрации на своите занаяти, облечени в най-различни пъстри костюми, с широки усмивки на уста и под звуците на народна музика. Всички те пресъздадоха епохата на занаятите от най-древните до съвременните занаяти, които са широко разпространени и чиито произведения се използват в нашия бит.

image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип