РЗК - София

BG EN
Регионална занаятчийска камара
РЗК - София
Регионална занаятчийска камара

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ НА ПАНАИР В МИЛАНО ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

Участието на този панаир, един от най-големите и престижни форуми в ЕС, стана възможно благодарение на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Агенцията осъществява проект по структурните фондове, към който Национална занаятчийска камара с прякото съдействие на Регионална занаятчийска камара София представи и защити успешно проект за участие на българските занаятчии във форуми, представящи тяхната продукция в рамките на ЕС.
image/jpeg
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif
image/gif

Меню

ФОРУМ
АКТУАЛНО
       » Новини
       » Обяви
ЗА КАМАРАТА
       » Представяне
       » Управителен съвет
       » УСТАВ
       » Проекти
       » Партньори
ДОКУМЕНТИ
       » Заявления
       » Тарифа за таксите
       » Закон за занаятите
       » Списък на занаятите
ЧЛЕНСТВО
       » Изпити
       » Обучения и семинари
       » Полезно
       » Регистри
             » Регистър занаятчии
             » Регистър калфи
             » Регистър майстори
             » Регистър чираци
       » Услуги
СЪБИТИЯ
       » Галерия
       » Календар
КОНТАКТИ
       » адрес
       » с институции
       » екип